Från nätverkssystem, ljusplaneringar och konstruktioner till
avancerade automationslösningar för fjärrvärme- och
kärnkraftverk. Det är LMT's vardag.

Med lång erfarenhet av komplexa uppdrag erbjuder vi ett brett
utbud av kvalificerade tekniska tjänster. Våra verksamhetsgrenar
Installationsteknik, Automation/IT och Energi har en väl samman-
satt kompetens inom respektive område. Vid mer omfattande
uppdrag gör ett nära samarbete det möjligt för oss att erbjuda
effektiva totallösningar för olika marknadssegment. Vår bredd är
vår styrka.

Hässleholm 0451-38 31 30  Kristianstad 044-20 00 10  Malmö 040-680 61 50 Oskarshamn 0491-78 40 80  Svenljunga 0325-62 55 68  E-post:info@lmt.se